TEST

Istorija

 

Taekwondo je vrsta borbe bez oružja koja vodi poreklo iz drevne Koreje. "Tae" znaci noga, udariti nogom ili uništiti nogom, "Kwon" je ruka, udariti rukom ili uništiti rukom ili pesnicom, a "Do" znaci put ili metod.

Taekwondo je samoodbrambena tehnika borbe bez oružja koja ukljucuje primenu udaraca nogama i rukama (sa zemlje i iz skoka), blokove, eskivaže, itd. To je mnogo više od obicne fizicke borilacke veštine. Taekwondo je sistem treninga tela i uma u kome je naglasak stavljen na razvijanje moralnog karaktera.

Taekwondo je borilacka veština nastala kombinovanjem razlicitih borilackih stilova koji su tokom proteklih 2000 godina postojali u Koreji, kao i u nekim zemljama koje je okružuju (Kina, Japan, itd.).

  

south korean flag.jpg
Zastava Južne Koreje

 

Najstariji podaci o Taekwondo - u datiraju oko 50. godine pre nove ere. U to vreme, Koreja je bila podeljena na tri kraljevstva. Silla, koja je osnovano u Kyongju ravnici 57. godine pre nove ere, Koguryo, koje se nalazilo u dolini reke Yalu, osnovano 37. godine pre nove ere, i Paekche, koje se nalazilo u jugozapadnom delu korejskog poluostrva, osnovano 18. godine pre nove ere.

Tae kyon se smatra najranijom formom Taekwondoa. Slike koje su pronađene na tavanicama Muyong Chonga, kraljevske grobnice Koguryo dinastije, prikazuju nenaoružane ljude koji koriste tehnike veoma slicne onima koje se danas koriste u Taekwondou.

Iako se Tae kyon po prvi put pojavio u Koguryo kraljevini, Hwarang do ratnici Silla kraljevine su ti koji su zaslužni za razvoj i širenje Tae kyon - a širom Koreje.

Silla je bila najmanja od tri kraljevine i veoma cesto je bila pod napadima japanskih pirata. Dobila je pomoć od kralja Gwanggaeto - a. Njegovi vojnici iz Koguryo kraljevine pomogli su u odbijanju napadaca.

U to vreme, nekoliko odabranih ratnika iz Silla kraljevine bili su obucavani Tae kyonu od strane majstora iz Koguryoa. Vojnici koji su trenirali Tae kyon kasnije su postali poznati kao Hwarang. Hwarang su osnovali vojnu akademiju u Silla kraljevini i nazvali je Hwarang do, što u bukvalnom prevodu znaci "put cveta muškosti".

U Hwarang do akademiji izucavani su Tae kyon, istorija, konfucijanska filozofija, etika, budisticki moral, muzika, umetnost, vojna taktika, i još mnoge stvari. Vodeći principi Hwarang ratnika bili su odanost, dostojnost poverenja, hrabrost i pravda.

Hwarang do obrazovanje bilo je bazirano na pet principa ljudskog ponašanja napisanih od strane jednog budistickog mudraca, zatim na obrazovanju, Tae kyonu i društvenim naukama. Tae kyon bio je proširen širom Koreje zahvaljujući clanovima Hwarang doa koji su putovali zemljom da bi stekli nova znanja o ljudima i regionima.

Za vreme Silla dinastije (668 - 935), Tae kyon uglavnom je bio sportska i rekreativna aktivnost. Ime Tae kyon promenjeno je u Subak. Smisao veštine ponovo je promenjen tokom Koryo dinastije (935 - 1392). Kada je kralj Uijong bio na tronu (1147 - 1170), ponovo je promenio Subak i vratio mu oblik borilacke veštine.

Prva šire distribuirana knjiga o Tae kyon (Subak) - u, nastala je za vreme Yi dinastije (1397 - 1907). To je bio prvi put da je ucenje Subaka bilo namenjeno široj javnosti. Do tada, veština je bila ogranicena samo na vojsku.

Tokom druge polovine vladavine Yi dinastije, usled korišćenja diplomatije umesto ratovanja pri rešavanju politickih sukoba, Subak je skoro u potpunosti nestao. Smisao veštine ponovo je promenjen u rekreativni. Nedostatak interesovanja doveo je do cepanja Subaka i odvojenog uvežbavanja širom zemlje.

1909. godine, Japanci su okupirali Koreju. Okupacija je trajala citavih 36 godina. Da bi kontrolisali korejski patriotizam, Japanci zabranjuju vežbanje svih borilackih veština, korišćenje korejskog jezika, pa cak spaljuju i sve knjige napisane u Koreji.

Upravo ova zabrana bila je zaslužna za obnavljanje interesovanja za Subak. Mnogi Korejanci organizovali su se u tajne grupe i vežbali borilacke veštine u zabacenim budistickim hramovima. Mnogi ljudi napuštali su Koreju da bi ucili borbene veštine u drugim zemljama kao što su Kina i Japan.

1943. godine, Judo, Karate, i Kung fu stigli su u Koreju i borilacke veštine ponovo pocinju da sticu popularnost.

1945, Koreja je oslobođena. Poslednjih nekoliko godina pre oslobođenja, postojalo je mnogo razlicitih varijanti Subak (Tae kyon) - a, usled razlicitih uticaja.

Prva Taekwondo škola (Kwan) osnovana je u Yong Chunu, u Seulu, u Koreji, 1945. godine. Mnoge škole takođe su otvorene od 1945. do 1960. Svaka od njih tvrdila je da poducava tradicionalnu korejsku borilacku veštinu, ali su sve naglašavale razlicite aspekte Tae kyon (Subak) - a. To je prouzrokovalo pojavu razlicitih imena veštine u svakoj školi. Neka od njih bila su: Soo bahk do, Kwon bop, Kong soo do, Tae soo do, Kang soo do, itd.

Korejske oružane snage formirane su 1945. godine. 1946, potporucnik Choi Hong Hi poceo je da poducava Tae kyon svoje vojnike u korejskoj vojnoj bazi Kwang Ju.

Najveća prekretnica za korejske borilacke veštine dogodila se 1952. godine. Za vreme vrhunca korejskog rata, predsednik Syngman Rhee posmatrao je 30-minutnu prezentaciju korejskih borilackih veština. Posebno je bio impresioniran kada je Tae Hi Nam polomio 13 crepova jednim jedinim udarcem. Posle demonstracije Rhee je razgovarao sa Choi Hong Hijem i naredio da svi korejski vojnici budu obucavani borilackim veštinama. To je prouzrokovalo ogroman porast u broju Tae kyon škola i ucenika.

U to vreme u Koreji, specijalne grupe komandosa vicnih borilackim veštinama, formirane su da bi se borile protiv komunistickih snaga Severne Koreje. Jedna od najistaknutijih jedinica, cuvena po mnogim neverovatnim akcijama bila je poznata kao Crni tigrovi.

Korejski rat trajao je do 1953. godine. 1954, general Choi Hong Hi organizovao je 29. pešadijsku jedinicu na ostrvu Che Ju, koje je predstavljalo centar za obuku vojske Tae kyonu.

11. aprila 1955. godine, na skupu direktora škola borilackih veština, istoricara i promotera Tae kyona, odluceno je da se svi razliciti stilovi spoje u jedan radi postizanja zajednickih ciljeva. Novo ime za veštinu, Tae soo do, prihvaćeno je od strane svih majstora. Dve godine kasnije, ime je ponovo promenjeno, ovoga puta u Taekwondo. Naziv je predložio general Choi Hong Hi koji se i smatra ocem savremenog Taekwondo - a. To ime je predložio zbog slicnosti sa Tae kyonom i produžavanja kontinuiteta i tradicije. Takođe, ono je opisivalo korišćenje i rucnih i nožnih tehnika.

Neslaganje izmedju razlicitih škola koje se nisu ujedinile nastavljeno je do 14. septembra 1961. godine kada je zvanicnim dekretom novih vojnih vlasti naređeno ujedinjenje u jednu organizaciju pod nazivom Korejska Taekwondo Asocijacija (KTA), sa generalom Choi Hong Hijem na svom celu.

1962, KTA ponovo je testirala sve nosioce crnog pojasa da bi se utvrdili određeni standardi. Taekwondo je postao jedan od zvanicnih događaja na godišnjem nacionalnom sportskom skupu u Koreji. KTA je poslala instruktore i timove za demonstraciju širom sveta, a u Koreji, Taekwondo se brzo proširio na srednje škole i fakultete.

U martu 1966. godine, general Choi osnovao je Internacionalnu Taekwondo Federaciju (ITF) ciji je postao predsednik. Choi se kasnije povukao sa mesta predsednika Korejske Taekwondo Asocijacije i premestio sedište ITF - a u Montreal, u Kanadu. Akcenat u veštini stavlja na vežbanje samoodbrane a ne sportske borbe.

1974. godine, Choi je objavio da je 600 kvalifikovanih ITF instruktora poslato širom sveta. U Koreji, za novog predsednika KTA izabran je Young Wun Kim. Pošto je smatrao da je Koreja postojbina Taekwondoa i da bi sedište svetske Taekwondo organizacije moralo da bude u njoj, prekinuo je veze KTA sa ITF - om i 28. maja 1973. godine osnovao Svetsku Taekwondo Federaciju (WTF). Te godine održano je i prvo Svetsko prvenstvo u Taekwondou, u Seulu, u Koreji.

Na prvom sastanku WTF - a, Un Yong Kim izabran je za njenog predsednika. WTF jedina je zvanicna organizacija priznata od strane Vlade Republike Koreje kao međunarodno upravljacko telo za Taekwondo. Svetska Taekwondo Federacija mnogo je od tada doprinela standardizovanju pravila sportskih borbi i organizovanju svetskih takmicenja.

Posle drugog svetskog prvenstva u Taekwondou, WTF postaje clan Generalne skupštine internacionalne sportske federacije (GAISF) koja je usko povezana sa Internacionalnim olimpijskim komitetom (IOC). IOC prima WTF u clanstvo u julu 1980. godine. 1982, Generalna skupština IOC - a odreduje Taekwondo za sport koji će biti demonstriran na Olimpijskim Igrama 1988. u Seulu, u Koreji.

Na Olimpijskim Igrama u Sidneju 2000. godine, Taekwondo je postao zvanicni olimpijski sport.

Od nastanka savremenog Taekwondoa 11. aprila 1955. godine, njegov razvoj bio je veoma brz. Danas više od 70 miliona ljudi trenira Taekwondo u preko 156 zemalja širom sveta.