TEKVONDO KLUB POBEDNIK
Siniše Nikolajevića 13a, 11250 Beograd, Republika Srbija
+381 64 250 16 17+381 11 40 80 160

Tekvondo klub Pobednik organizuje redovan godišnji roditeljski sastanak za sve članove kluba. Obaveza je da  jedan od roditelja člana kluba prisustvuje sastanku a predlog je da takmičarima koji su u Timu A prisustvuju oba roditelja. Ukoliko roditelji imaju više dece (članova) biraju grupu u kojoj se nalazi njihovo dete koje je u kasnijem terminu.

 

Roditeljski sastanak će se održati po sledećem rasporedu:

 

26.02.2019. (utorak)

GRUPA:

19:15 – 20:00

Mali tigrovi, Vidre i Zmajevi

20:15 – 21:00

Mlađa grupa i Starija grupa

21.15 – 22:00

Tim A

 

Sastanak će se održati po sledećem dnevnom redu:

  1. Izlaganje trenera
  2. Izrada pravilnika
  3. Sistem treninga
  4. Sistem takmičenja
  5. Letnji Kamp Pobednika 6 – Skouras 2019
  6. Pripreme takmičara
  7. Razno

 

SPORTSKI POZDRAV!